Svenska Skolan Philadelphia

Svenska Skolan Philadelphia

Vidareutbildning för begravningsentreprenörer

Vilken eller vilka utbildningar behöver du ha för att bli en framgångsrik begravningsentreprenör? Yrket kräver ju inte bara kunskaper inom en rad områden, det ställer också krav på dig som person. Som begravningsentreprenör är man säljare, förhandlare, chaufför, psykolog, jurist, officiant vid ceremonier, bland mycket annat. Så vad behöver då man tänka på för att skaffa sig nödvändig kompetens?

För att kunna bli en framgångsrik begravningsentreprenör är det ofta nödvändigt att gå någon form av vidareutbildningar. Visst, detta är kanske en bransch där det kan uppfattas lite ”fult” att prata om business och framgångar, men precis som i alla andra branscher handlar det om att överleva i en tuff konkurrens.

Som begravningsentreprenör måste man tänka lite utanför boxen när det gäller utbildningar. Det finns nämligen ingen specifik utbildning som riktar sig mot just begravningsbranschen. De utbildningar som finns hittar vi internt – man blir alltså upplärd på plats.

I detta yrke träffar man dagligen människor i sorg – ibland lamslagna av sorg, ibland arga – och allt däremellan. Därför måste du ha förmågan att lyssna och vara lyhörd. Yrket kräver också täta kontakter med myndigheter och företag – som t.ex. Skatteverket, jurister, stenhuggare, blomsteraffärer, cateringfirmor och tillverkare av olika slag.

Du behöver också ha inblick i juridikens snåriga värld. Dödsfall för ofta med sig familjerättsfrågor som rör arv, bouppteckningar, testamenten, sambolagen, äktenskapsbalken och mycket annat.

Vilka utbildningar kan jag gå?

Om du vill vidareutbilda dig måste du alltså beta av en utbildning i taget. Som anställd kan du diskutera med arbetsgivaren och ta reda på vilka områden de anser att kompetens behöver höjas. Kanske har de en policy för kompetensutveckling?

Här nedan kan du se några tips på områden där du kan vidareutbilda dig som begravningsentreprenör.

 • Krishantering.
 • Motiverande samtal.
 • Juridik, främst inom familjerätt.
 • Kundbemötande.
 • Försäljning.
 • Stresshantering.
 • Personlig effektivitet.
 • Redovisning, om du är egenföretagare.
 • Webbutvecklare.

Detta ingår i en begravningsentreprenörsutbildning

Arbetet som begravningsentreprenör är ett omväxlande liv, på mer än ett sätt. Dels på grund av att arbetsuppgifterna är många och skiftande, men också för att man träffar människor med högst olika personligheter. Varje dag är en ny dag där inget är detsamma som igår.  Men vad måste man kunna för att arbeta som begravningsentreprenör eller -rådgivare?

Så blir man begravningsentreprenör

Traditionellt sett har man bara kunna utbilda sig genom att faktiskt jobba i yrket. Det vill säga att man går bredvid och lär sig av en erfaren anställd – ”learning by doing” med andra ord. Det fungerar dock i huvudsak bara med de praktiska göromålen – man behöver också en hel det teoretiska kunskaper för att kunna bli en fullfjädrad begravningsentreprenör.

Det var först 2008 som Sverige fick en formell utbildning, detta via Sensus, som var förlagd till Göteborg. Den finns dock inte kvar (i dagsläget) utan man är återigen hänvisad till den utbildning som sker inom företaget.

Det kan dock ändå vara relevant att tala om vad som ingick i den kursen, de ämnen man lär sig är i stort sett detsamma. Skillnaden är bara att man får lära sig på annat håll – via kurser och/eller internutbildning hos begravningsbyrån.

Utbildningen hos Sensus hade dessa beståndsdelar:

 • Begravningskunskap
 • Administration
 • Juridik
 • Livsåskådning
 • Lärande i arbete, 2 delar, praktik
 • Psykologi
 • Försäljning och service

Lämplig bakgrund

Det finns inga formella krav på förkunskaper eller särskilda utbildningar för att utbilda sig till begravningsentreprenör eller -rådgivare. Däremot kan en lämplig bakgrund vara arbete inom vård och omsorg. 

Det är också ofta meriterande att ha jobbat med försäljning och kundkontakter. Är du lugn och stresstålig hjälper det. Du måste också kunna visa empati.

Värt att tänka på är att det ofta är ett krav på att du har körkort och egen bil.

Nästa generations begravningsentreprenörer

Genom åren har våra rutiner kring begravningar förändrats på många sätt. Begravningar idag ser inte ut som de gjorde för bara 50 år sedan. Framförallt finns det idag en mängd fler sätt att läggas till den sista vilan.

Förr i tiden var i princip alla begravningar en jordbegravning, det vill säga att man lades i en kista och sänktes ner i en grav. Numera är kremeringar vanligt och det finns flera sätt att gravsätta en avliden. Och troligen är vi inte klara ännu – framtidens begravningar kanske inte heller ser ut som de gör idag. Diskussioner har förts om att läggas i en kokong under mark och där ett träd planteras ovanpå. Andra propagerar för att man ska kunna sända askan ut i rymden.

Inom New Age finns många okonventionella idéer, som t.ex. att komprimera askan till en diamant eller använda askan i ett timglas.

När begravningstraditionerna förändras behöver såklart Sveriges begravningsbyråer hänga med i utvecklingen. Men vad ställer det för krav på nästa generations begravningsentreprenörer?

Nya tider, nya krav

Nu är ovanstående framtidsscenarion inte ännu aktuellt för de som utbildar sig till begravningsentreprenörer. Men vi behöver bara titta på vad som sker just nu för att inse att det är en yrkeskår som hela tiden måste utveckla sina kunskaper.

En viktig sak inom begravningar är att Sverige idag är ett mångkulturellt land. Därmed räcker det inte för begravningsbyråerna att känna till de svenska traditionerna och de kyrkliga ceremonierna. Man måste också sätta sig in i alla andra religioners traditioner och regler, för att kunna erbjuda kunnig hjälp åt de anhöriga när någon går bort.

Nästa generations begravningsentreprenörer måste också lära sig att vara öppna för nya idéer. Runt om i Sverige och världen bubblar det i leden, och många är kritiska till de gamla ingrodda traditionerna.

Begravningsentreprenörsutbildning i Malmö

Att jobba som begravningsentreprenör är ett arbete med många ansikten. Därför är en begravningsentreprenör också lite av en mångsysslare, och får ofta fungera som ett stöd åt anhöriga, som psykolog, chaufför, administratör, officiant vid borgerliga begravningar, dekoratör – och mycket annat.

Det finns en vanlig syn på det här med att jobba på en begravningsbyrå, att det är ett tungt arbete där dagarna utgörs av sorg och mörka tankar. Många som faktiskt arbetar i yrket tycker dock att det är ett roligt arbete och att det är tillfredsställande att ha möjligheten att hjälpa medmänniskor över en tuff tid i livet.

Att utbilda sig till begravningsentreprenör eller begravningsrådgivare i Malmö kan möta vissa problem. Det finns (såvitt vi kunnat utröna) inte någon formell utbildning man kan gå i Malmö, och även i övriga landet är det svårt att hitta. Det finns helt enkelt ingen enskild utbildning idag, där man får lära sig allt som en begravningsentreprenör måste kunna.

Tidigare kunde man få utbildning hos Sensus, men ju nu finns inte det alternativet. Att det finns så få utbildningstillfällen kan i hög grad bero på att många begravningsbyråer är familjeföretag, och arbetet går i arv från generation till generation. Därmed öppnas det inte upp för nyanställningar särskilt ofta hos dessa byråer.

Alternativet, och faktiskt det vanligaste, är att man får sin utbildning på plats hos begravningsbyrån, efter det att man har blivit anställd. De flesta större byråerna i landet har sitt eget system för utbildningar. Utbildningen sker ofta genom att man får grundläggande utbildning och att man går vid sidan om och lär sig genom att praktisera yrket.

Att utbilda sig till begravningsentreprenör går inte över en natt. Yrket innehåller så många olika arbetsuppgifter och roller och det tar tid att skaffa sig den erfarenhet som krävs. Men för rätt person är det värt det.