Svenska Skolan Philadelphia

Svenska Skolan Philadelphia

Begravningsentreprenörsutbildning i Malmö

Att jobba som begravningsentreprenör är ett arbete med många ansikten. Därför är en begravningsentreprenör också lite av en mångsysslare, och får ofta fungera som ett stöd åt anhöriga, som psykolog, chaufför, administratör, officiant vid borgerliga begravningar, dekoratör – och mycket annat.

Det finns en vanlig syn på det här med att jobba på en begravningsbyrå, att det är ett tungt arbete där dagarna utgörs av sorg och mörka tankar. Många som faktiskt arbetar i yrket tycker dock att det är ett roligt arbete och att det är tillfredsställande att ha möjligheten att hjälpa medmänniskor över en tuff tid i livet.

Att utbilda sig till begravningsentreprenör eller begravningsrådgivare i Malmö kan möta vissa problem. Det finns (såvitt vi kunnat utröna) inte någon formell utbildning man kan gå i Malmö, och även i övriga landet är det svårt att hitta. Det finns helt enkelt ingen enskild utbildning idag, där man får lära sig allt som en begravningsentreprenör måste kunna.

Tidigare kunde man få utbildning hos Sensus, men ju nu finns inte det alternativet. Att det finns så få utbildningstillfällen kan i hög grad bero på att många begravningsbyråer är familjeföretag, och arbetet går i arv från generation till generation. Därmed öppnas det inte upp för nyanställningar särskilt ofta hos dessa byråer.

Alternativet, och faktiskt det vanligaste, är att man får sin utbildning på plats hos begravningsbyrån, efter det att man har blivit anställd. De flesta större byråerna i landet har sitt eget system för utbildningar. Utbildningen sker ofta genom att man får grundläggande utbildning och att man går vid sidan om och lär sig genom att praktisera yrket.

Att utbilda sig till begravningsentreprenör går inte över en natt. Yrket innehåller så många olika arbetsuppgifter och roller och det tar tid att skaffa sig den erfarenhet som krävs. Men för rätt person är det värt det.

Efter att man har utbildat sig till begravningsentreprenör i Malmö så finns det ett flertal olika arbetsgivare att vända sig till för att få jobb. Fenix Begravningsbyrå Malmö är en begravningsbyrå och de är ett bra alternativ. De har lång erfarenhet av att arbeta som begravningsbyrå i Malmö med omnejd och de har ett gott renommé.