Svenska Skolan Philadelphia
Detta ingår i en begravningsentreprenörsutbildning

Detta ingår i en begravningsentreprenörsutbildning

Arbetet som begravningsentreprenör är ett omväxlande liv, på mer än ett sätt. Dels på grund av att arbetsuppgifterna är många och skiftande, men också för att man träffar människor med högst olika personligheter. Varje dag är en ny dag där inget är detsamma som igår.  Men vad måste man kunna för att arbeta som begravningsentreprenör eller -rådgivare?

Så blir man begravningsentreprenör

Traditionellt sett har man bara kunna utbilda sig genom att faktiskt jobba i yrket. Det vill säga att man går bredvid och lär sig av en erfaren anställd – ”learning by doing” med andra ord. Det fungerar dock i huvudsak bara med de praktiska göromålen – man behöver också en hel det teoretiska kunskaper för att kunna bli en fullfjädrad begravningsentreprenör.

Det var först 2008 som Sverige fick en formell utbildning, detta via Sensus, som var förlagd till Göteborg. Den finns dock inte kvar (i dagsläget) utan man är återigen hänvisad till den utbildning som sker inom företaget.

Det kan dock ändå vara relevant att tala om vad som ingick i den kursen, de ämnen man lär sig är i stort sett detsamma. Skillnaden är bara att man får lära sig på annat håll – via kurser och/eller internutbildning hos begravningsbyrån.

Utbildningen hos Sensus hade dessa beståndsdelar:

  • Begravningskunskap
  • Administration
  • Juridik
  • Livsåskådning
  • Lärande i arbete, 2 delar, praktik
  • Psykologi
  • Försäljning och service

Lämplig bakgrund

Det finns inga formella krav på förkunskaper eller särskilda utbildningar för att utbilda sig till begravningsentreprenör eller -rådgivare. Däremot kan en lämplig bakgrund vara arbete inom vård och omsorg. 

Det är också ofta meriterande att ha jobbat med försäljning och kundkontakter. Är du lugn och stresstålig hjälper det. Du måste också kunna visa empati.

Värt att tänka på är att det ofta är ett krav på att du har körkort och egen bil.