Svenska Skolan Philadelphia
Nästa generations begravningsentreprenörer

Nästa generations begravningsentreprenörer

Genom åren har våra rutiner kring begravningar förändrats på många sätt. Begravningar idag ser inte ut som de gjorde för bara 50 år sedan. Framförallt finns det idag en mängd fler sätt att läggas till den sista vilan.

Förr i tiden var i princip alla begravningar en jordbegravning, det vill säga att man lades i en kista och sänktes ner i en grav. Numera är kremeringar vanligt och det finns flera sätt att gravsätta en avliden. Och troligen är vi inte klara ännu – framtidens begravningar kanske inte heller ser ut som de gör idag. Diskussioner har förts om att läggas i en kokong under mark och där ett träd planteras ovanpå. Andra propagerar för att man ska kunna sända askan ut i rymden.

Inom New Age finns många okonventionella idéer, som t.ex. att komprimera askan till en diamant eller använda askan i ett timglas.

När begravningstraditionerna förändras behöver såklart Sveriges begravningsbyråer hänga med i utvecklingen. Men vad ställer det för krav på nästa generations begravningsentreprenörer?

Nya tider, nya krav

Nu är ovanstående framtidsscenarion inte ännu aktuellt för de som utbildar sig till begravningsentreprenörer. Men vi behöver bara titta på vad som sker just nu för att inse att det är en yrkeskår som hela tiden måste utveckla sina kunskaper.

En viktig sak inom begravningar är att Sverige idag är ett mångkulturellt land. Därmed räcker det inte för begravningsbyråerna att känna till de svenska traditionerna och de kyrkliga ceremonierna. Man måste också sätta sig in i alla andra religioners traditioner och regler, för att kunna erbjuda kunnig hjälp åt de anhöriga när någon går bort.

Nästa generations begravningsentreprenörer måste också lära sig att vara öppna för nya idéer. Runt om i Sverige och världen bubblar det i leden, och många är kritiska till de gamla ingrodda traditionerna.